/ "" / ? .

? .

, syur.yelena
21.01.2020
960 +1 0  -1 0HTML-00:55:32117 Mb

? . https://bit.ly/2RtxkQA - """"- """" """" """" ????

?? : """" ? . """" https://youtu.be/LzhWZLlh-BM

???? """" """" :

1. ? , ? https://youtu.be/2NfPR0aW6xA

2. ? https://youtu.be/cJJMjFCD1oc

3. ? https://youtu.be/l-JQDvpD9OM

# # # # # # # # #

/ :                                        
:(

                                                             -