/ " " / - . , , . -

- . , , . -

, svptv
16.09.2015
180 +1 0  -1 0HTML-00:04:4245 Mb

. , ... , , , ...

: http//www.youtube.com/watch?v=CxC0xVOLguY

/ :        -        
:(

                                                             -