/ / " " / ? ?

? ?

, syur.yelena
23.01.2020
1020 +1 0  -1 1HTML-00:58:35118 Mb

? ? https://bit.ly/36hcrO9 - """"- """" """" """" ????

?? : """" ? ? """" https://youtu.be/ffPM7Kz3yt8

???? """" """" :

1. ? . https://youtu.be/LzhWZLlh-BM

2. ? , ? https://youtu.be/2NfPR0aW6xA

3. ? https://youtu.be/cJJMjFCD1oc

# # # # # # # #

/ :                                    
:(

                                                             -